» Landelijke onrust door schaalvergroting

Wat is dit?

Foto

Het blijkt dat de belangstelling van bestaande varkenshouders uit “kwetsbare gebieden” voor bedrijfsverhuizing gering is en dit was nu juist de oorspronkelijke doelstelling van het reconstructieplan.

In plaats daarvan is er sprake van nieuwe agro-industriele samenwerkingsverbanden die verwachten grootschalig varkensrechten te kopen en die gebruik wensen te maken van de gunstige voorwaarden binnen de reconstructiegebieden. De regionale varkensrechten regelingen worden waarschijnlijk afgeschaft.

Het gevolg is nu het faciliteren van enorme schaalvergroting als onbedoeld effect van de reconstructiewet. Als U de persberichten heeft gevolgd, heeft U kunnen lezen dat provincies, verantwoordelijk voor de reconstructieplannen en gemeenten, verantwoordelijk voor de invulling ervan, totaal verrast zijn door de aanvraag en plannen voor mega stallen en varkensflats van 30.000 varkens.

Het gebrek aan regie bij provincies, door het stellen van duidelijke voorwaarden bij vestiging, heeft geleid tot het doorschuiven van de zwarte Piet naar gemeenten.

Het Ministerie van Landbouw weet niet over hoeveel mega stallen het nu eigenlijk gaat. Het Ministerie van V.R.O.M. tracht met richtlijnen te komen.

Inmiddels is de Provincie Overijssel dusdanig geschrokken van de reacties uit de bevolking en de consequenties van megastallen dat ze besloten heeft dat gemeenten hun buitengebied op slot kunnen zetten voor megastallen en daarvoor beperkingen kunnen opnemen in hun bestemmingsplan.

Ook begint bij bestaande familiebedrijven /veehouders rond reconstructiegebieden het besef door te dringen wat de mogelijke gevolgen voor hen kunnen zijn door de vestiging van mega stallen. Namelijk beperkingen in uitbreiding door gebrek aan milieu ruimte, verhoging van de kansen op ziekten, onevenredige concurrentie en opdrijving van pacht- en voerprijzen in geval van mega melkveebedrijven.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Handtekeningenactie  • Help ons mee in de strijd tegen megastallen. Klik hier en geef aan dat u zich ook zorgen maakt over de landbouwontwikkeling!

Is alles al besloten?  • De politiek wil ons doen geloven van wel. Niets is minder waar. Klik hier

Website statistieken Copyright 2002-2018